Uw medeleven online betuigen

U kunt uw steun betuigen via een kaartje, een bezoek aan de plechtigheid óf online. Een online condoleanceregister maakt Uitvaartcentrum Haarlem alleen aan op verzoek van de nabestaanden.

 

Wie zich verbonden voelt met de overledene, kan hier een condoleancebericht achterlaten. Dat is voor iedereen zichtbaar. Het condoleanceregister blijft drie maanden openstaan.

Gedenkpagina

 

 

In samenwerking met

Uitvaartcentrum Haarlem